تعیین سایز هود – میزان مکش هوا ی مورد نیاز- سرعت در روی سطح هود

هودها ی صنعتی در آشپز خانه های صنعتی ، آزمایشگاهها و بسیاری از کارخانه های صنعتی  برای تخلیه:

  • دود ها
  • غبار
  • بخار آب
  • گازها
  • ذرات معلق در هوا
  • مواد سمی و گازهای خطرناک

ضروری میباشد.

به طور کلی برای موثر بودن کارایی هود باید

  • ارتفاع – y – از m2 بیشتر نشود
  • فاصله – x – از y 3/1 کمتر نباشد
  • سرعت مکش –v1 – کمتر از m/s20 تا 0.15 (ft/min   40-30) نباشد.

نکته: در موارد خاص و مواد خطر ناک طبق قوانین مربوطه میبایست عمل شود.

سرعت مکش –v1 –  توسط رابطه تجربی روبرو تخمین زده میشود.

v1 = q / 2 y2 c     

بطوریکه

V1 =سرعت مکش هود(m/s)

Q= حجم هوا (m2/s)

Y=فاصله میان میز و هود

C= سطح هود (m)

رابطه بصورت زیر میتواند باشد:

 

                                                                                                     

مثال – هود آشپزخانه صنعتی

تخلیه هوای مورد نیاز برای هود با سطح   m 3  و فاصله  m 1.2 بالای اجاق به صورت زیر میباشد.

q = 2   (0.2 m/s) (1.2 m2)2 (3 m)

    = 1.7  m3/s

هود صنعتی با صفحه داخل

کارایی هود با اضافه کردن صفحه داخل افزایش می یابد.

Bottom of Form

میزان هوای مورد نیاز برای هود با اضافه کردن صفحه داخل تا 60% نسبت به هود ساده کاهش می یابد.

هود با دیواره جانبی

کارایی هود با اضافه کردن دیواره جانبی باز هم افزایش می یابد.

 

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *