نمودار افت فشار در کانالهای از ورق گالوانیزه  با مقطع دایره  بر اساس هوای استاندارد lb/ft3  0.075

  • 1 inch water = 248.8 N/m2 (Pa)= 0.0361 lb/in2 (psi) = 25.4 kg/m2 = 0.0739 in mercury
  • 1 ft3/min (cfm) = 1.7 m3/h = 0.47 l/s
  • 1 ft/min = 5.08×10-3 m/s
  • 1 inch = 25.4 mm = 2.54 cm = 0.0254 m = 0.08333 ft

 

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *