• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg

معرفی شرکت

این شرکت فعالیت خود را از سال 1361 در زمینه تولید دستگاه های تهویه و تهویه مطبوع آغاز نمود. تولیدات این شرکت انواع دستگاههای هواساز و فیلتراسیون ، کندانسور آبی و هوایی، ساخت کویل های مربوطه و مبدلهای صنعتی ، انواع برج خنک کننده،فن کویل،پکیج یونیت،ایرواشر ،یونیت هیتر ،اگزاست فن و سیستم تهویه صنعتی نساجی ،گلخانه و هواساز هایژنیک برای بیمارستان و کارخانجات داروسازی و

چرا ما ؟


مقالات

طراحی

هود های صنعتی

Exhaust Hoods     هود های صنعتی
تعیین سایز هود – میزان مکش هوا ی مورد نیاز- سرعت در روی سطح هود
هودها ی صنعتی در آشپز خانه های صنعتی ، آزمایشگاهها و بسیاری از کارخانه های صنعتی  برای تخلیه:
•    دود ها
•    غبار
•    بخار آب
•    گازها
•    ذرات معلق در هوا
•    مواد سمی و گازهای خطرناک
ضروری میباشد.


به طور کلی برای موثر بودن کارایی هود باید
•    ارتفاع - y – از m 1.2 بیشتر نشود
•    فاصله - x – از y 3/1 کمتر نباشد
•    سرعت مکش –v1 -  کمتر از m/s 0.20 تا 0.15 (ft/min   40-30) نباشد.
نکته: در موارد خاص و مواد خطر ناک طبق قوانین مربوطه میبایست عمل شود.
سرعت مکش –v1 -  توسط رابطه تجربی روبرو تخمین زده میشود.


v1 = q / 2 y2 c         (1)


بطوریکه
V1 =سرعت مکش هود(m/s)
Q= حجم هوا (m2/s)
Y=فاصله میان میز و هود
C= سطح هود (m)


رابطه بصورت زیر میتواند باشد:

q = 2 v1 y2 c         (1a)    


مثال – هود آشپزخانه صنعتی
تخلیه هوای مورد نیاز برای هود با سطح   m 3  و فاصله  m 1.2 بالای اجاق به صورت زیر میباشد.


q = 2   (0.2 m/s) (1.2 m2)2 (3 m)


    = 1.7  m3/s


هود صنعتی با صفحه داخل


کارایی هود با اضافه کردن صفحه داخل افزایش می یابد.میزان هوای مورد نیاز برای هود با اضافه کردن صفحه داخل تا 60% نسبت به هود ساده کاهش می یابد.


هود با دیواره جانبی
کارایی هود با اضافه کردن دیواره جانبی باز هم افزایش می یابد.

طراحی